Umrechner   
 

 KS4,3 [mmol/liter]
 Summe Erdalkalimetalle [mmol/liter]
 °dH
 °e Clark
 °fH
 CaCO3 [mg/liter]
 HCO3 [mg/liter]